top of page

Barn- och ungdomspolicy                                                                                              Mariehamn 01.06.2016

Steg 2: Implementeringsfas

Mariehamn Lawn-Tennis Klubb r.f.

 • Kräver ett brottsregister från våra arvoderade ledare som bedriver barn- och ungdomsverksamhet enligt landskapslag Nr. 2011:89.

 • Har i vår förening en barn- och ungdomsansvarig person. (chefstränaren)

 • Har alltid en utbildad tränare som ansvarar för klubbens verksamhet. Övriga tränare har antingen också en tränarutbildning eller motsvarande, kommer att bli erbjuden en sådan eller en utbildning genom klubben. Vi strävar också efter att alltid ha en vuxen ledare vid varje träningstillfälle.

 • Vi strävar att våra äldre juniorer inom föreningen skall vara delaktiga och fungera som ledare och förebilder till våra yngre juniorer.

 • Kräver att ledaren som reser med klubbens ungdomar i bil ska ha haft körkort i minst ett år.

 • Skall präglas av gemenskap, glädje och prestation utifrån varje individs egen förmåga.

 • Tar emot alla barn och ungdomar och där samtliga skall ha känslan av att både deras person och insats är viktig.

 • Målsättning är att ha maximalt 4-6 barn/ledare under ordinarie träningsverksamhet.

 

 

MLK har sedan tidigare en värdegrund som lyder:

 • Jag behandlar andra som jag vill att de ska behandla mig.

 • Jag stöttar och hejar på MLK:are i med och motgång.

 • Jag respekterar andra spelare och motståndare.

 • Jag accepterar tränarens, domarens och tävlingsledningens beslut.

 • Jag använder ett vårdat språk.

 • Jag vet att ju mer jag ger beröm, desto mer får jag beröm själv.

 • Jag inser att ju roligare vi har i klubben, desto bättre blir resultatet.

 • Jag följer MLK´s framtagna drogpolicy.

 • Jag använder MLK´s representationskläder i mån av möjlighet.

 • MLK reviderar denna policy, enligt bestämmelser, en gång varje år. Detta sker inför varje årsmöte.

 • Hela barn- och ungdomspolicyn finns att läsa på MLK:s hemsida. Den finns även upphängd i Bollhalla under vinter och vid Idrottsparken under sommaren.

 • Barn- och ungdomspolicyn bifogas och framgår framöver även i varje medlemsutskick då barn- och ungdomar ska anmäla sig till vår verksamhet.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page