Här är MLKs förhållningsregler till nuvarande restriktioner.
Eftersom tennis är en sport med stora avstånd och få personer per bana så är det möjligt att spela under gällande restriktioner.

Hallen är öppen enbart för bokning, endast spelare besöker hallen.

 

Vi ber samtliga medlemmar läsa igenom informationen som gäller tillsvidare.

 

Hälsningar
MLK

new covid info.jpg